Spheres

Syvertsen Rigosu Architects (SRA)  |  Michael Gallitelli Photography